top of page

ALOITE SIPOOLAISTEN KOULUJEN MUUTTAMISESTA ”KÄNNYKKÄVAPAIKSI”


Tässä aloitteessa ehdotamme, että Sipoon kunnan kaikissa kouluissa otetaan käyttöön käytäntö, joka rajoittaa matkapuhelinten käyttöä koulupäivän aikana. Tämän aloitteen tavoitteena on parantaa oppimisympäristöä, vähentää oppilaiden keskinäistä vertailupainetta ja edistää terveitä elämäntapoja. Käytäntö tukee myös oppilaiden keskittymiskykyä ja vähentää häiriötekijöitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti opiskelun tehokkuuteen.


Taustaa


Tutkimusten mukaan matkapuhelinten jatkuva käyttö kouluissa voi aiheuttaa monia ongelmia, kuten keskittymisvaikeuksia, kiusaamista ja yksityisyyden loukkauksia.

Niissä suomalaisissa kouluissa, joissa on jo nyt kerätty ”kännykät” pois oppituntien ajaksi ovat tulokset olleet myönteisiä.


Koulut voivat kieltää järjestyssäännöissään matkapuhelimien häiritsevän käytön oppituntien aikana. Nykylainsäädännön nojalla koulut eivät kuitenkaan voi asettaa koko koulupäivän kattavaa kieltoa. Ne eivät myöskään voi kieltää oppilaita tuomasta matkapuhelinta kouluun.


Vaikka opetushallituksen mukaan koulu ei voi esimerkiksi velvoittaa oppilaita laittamaan puhelimia koko päiväksi ns. ”kännykkäparkkiin” tai kieltää laitteen käyttöä välitunneilla, niin eduskunnan oikeusasiamies linjasi kuitenkin vuonna 2020, että ”kännykkäparkeille” ei ole estettä, jos ne perustuvat vapaaehtoisuuteen.


Ehdotuksen yksityiskohdat


Ehdotamme seuraavia toimenpiteitä Sipoon koulujen muuttamiseksi ”kännykkävapaiksi”:


- Matkapuhelinten käyttö kiellettäisi oppituntien aikana, lukuun ottamatta opettajan nimenomaista lupaa puhelimen käytöstä opetustarkoituksiin.

- Kouluille luotaisi selkeät sekä koko kunnan kattavat yhteiset säännöt matkapuhelinten säilytyksestä koulupäivän aikana.

- Oppilaille tarjottaisi ohjeistusta ja tukea digitaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi, mikä auttaisi heitä ymmärtämään matkapuhelinten käytön vaikutuksia, haasteita sekä vaaroja.


Koska matkapuhelinten käytön rajoittaminen kouluissa perustuu vahvasti vapaaehtoisuuteen sekä yhdessä sopimiseen, niin myös vanhempia tulee rohkaista tukemaan aloitetta ja kannustaa heitä osallistumaan aktiivisesti lastensa digitaalisen hyvinvoinnin kehittämiseen myös kouluajan ulkopuolella.


Uskomme tämän aloitteen toteuttamisen voivan tuottaa merkittäviä etuja, kuten

parantavan oppimisympäristöä siten, että oppilaiden keskittymiskyky sekä osallisuus paranee.

Lisäksi toivomme sen vähentävän kiusaamista ja sosiaalisen median aiheuttamaa painetta sekä parantavan niin fyysistä kuin henkistäkin hyvinvointia.


Toteutus ja seuranta


Kehotamme Sipoon kunnan viranhaltijoita asettamaan työryhmän, joka suunnittelee ja valvoo käytännön toteutusta yhteistyössä koulujen, opettajien, oppilaiden ja vanhempien kanssa.


On myös tärkeää kerätä palautetta ja arvioida toimenpiteiden vaikutuksia säännöllisesti, jotta käytäntöjä voidaan tarvittaessa muokata ja parantaa.


Arvoisa kunnanvaltuusto, tällä aloitteella voimme yhdessä toimia suunnan näyttäjänä ja esimerkkinä. Haluamme osoittaa samalla pyrkivämme kaikin käytössä olevin keinoin edistämään oppilaidemme hyvinvointia sekä parantamaan heidän oppimisympäristöään.


Odotamme innolla mahdollisuutta keskustella tästä aloitteesta lisää ja toivomme sen saavan valtuuston laajan tuen.


Liike Nyt – valtuustoryhmä

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page