top of page

Arvoisat Sipoolaiset - Ärade Sibbobor

Tarvitsemme positiivisen tulevaisuuden vision Sipoossa

- avoimempi vuorovaikutus kuntalaisten kanssa

- kaksikielinen kunta, jossa molemmilla kotimaisilla kielillä tarjotaan hyvät palvelut

- yrittäjäpalveluiden ja yrittäjien toimintaedellytysten kohentaminen nostaen elinkeinopalveluiden painoarvoa

- toimiva talous

- turvallinen ja toimiva lähiympäristö

- joustava kaavoitus niin asuintonttien, kuin yritystonttien kohdallaPolitiken i Sibbo behöver en positiv framtidsvision

- en öppnare dialog med kommuninvånare

- tvåspråkig kommun, där det erbjuds god service på det båda inhemska språken.

- tillväxt och välfärd med hjälp av en sund företags- och entreprenörsstrategi

- fungerande ekonomi

- en trygg och funktionell näromgivning

- smidig planering av markanvändning såväl för invånare som företag

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page