top of page

Asukkaiden toiveita on kunnioitettava Nikkilää kehitettäessä

LEHDISTÖTIEDOTE, 27.2.2022, JULKAISUVAPAA


Luonto on yksi tärkeimmistä asioista miksi he täällä asuvat ja viihtyvät...

Kunnan suunnitelmat Nikkilän kartanoalueen muuttamisesta (NG8 Rakennuskaava ja kaavamuutos) uudeksi asuinalueeksi tulisi hylätä.


Asukkaat ovat jo varhain ryhtyneet vastustamaan aktiivisesti Nikkilän kartanoalueen NG8-suunnitelmia ja peräti 1500 henkilöä on allekirjoittanut adressin, jossa kehotetaan säilyttämään virkistysalue sellaisenaan. Emme voi jättää huomiotta näin merkittävän ryhmän mielipidettä.


Nikkilän kartanoalueen ainutlaatuisen virkistysalueen uhraaminen uuden asuinalueen vuoksi ei ole linjassa sen kanssa, mitä puolueet lupasivat vaaliohjelmissaan kuntavaaleissa 2021. Tuolloin kuntaa luvattiin kehittää vastuullisesti sekä kestävällä tavalla luontoa, asukkaita ja kunnan identiteettiä kunnioittaen. Lisäksi kuntalaiset ovat vahvasti ottaneet kantaa siihen, että luonto on yksi tärkeimmistä asioista miksi he täällä asuvat ja viihtyvät. Onko päättäjien kenties vaikea ymmärtää tätä?


Edellä mainitun lisäksi kunnalta puuttuu toistaiseksi vielä uuden valtuuston hyväksymä kuntastrategia. Nikkilän sekä kuntamme kehittäminen on suurelta osin strateginen kysymys ja siksi kaikki strategiset kysymykset tulisi päättää vasta uuden strategian tultua voimaan. Erityisen merkityksellistä on se, että uutta strategiaa on ollut laatimassa valtuusto, jonka jäsenistä 60% on uusia jäseniä, joka tarkoittaa myös uusia ajatuksia sekä näkökulmia.


Liike Nyt:in valtuustoryhmä kehottaa virkamiehiä sekä poliittisia kollegoitaan hylkäämään kyseisen kaavan asukkaiden toiveiden mukaisesti. Toisaalta kehotamme nopeasti arvioimaan vaihtoehtoisi väestönkasvun mahdollistavia tapoja kehittää sekä Nikkilää että muuta kuntaa, pääpaino kuitenkin Nikkilän kehittämisessä.


Toisin sanoen - Liike Nyt:in valtuustoryhmä ei vastusta kasvua Nikkilässä tai muualla kunnassa. Meille on kuitenkin tärkeintä kestävä kehitys. Kehitys on perustuttava ekologisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisesti kestäviin näkökohtiin. Valitettavasti NG8-suunnitelma ei kaikilta osin täytä edellä mainittuja perusteita.


Liike Nyt / valtuustoryhmä


Maria von Flittner, Roy Harkimo ja Rasmus Lindroos

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page