top of page

Eduskuntavaalit 2023 – hae ehdokkaaksi! / Riksdagsvalet 2023 – ställ upp som kandidat!


Liike Nyt on vaihtoehto vanhojen puolueiden politiikalle

Noin puolen vuoden päästä sunnuntaina 2.4.2023 käydään eduskuntavaalit. Tuona päivänä on Suomella edessä muutoksen paikka.


Vanhat puolueet ovat ajaneet maan asiat huonoon kuntoon. Tällä tiellä ei voida enää jatkaa. Suomi on pelastettava!


Viimeisen 15 vuoden aikana talous ei ole kasvanut lainkaan ja valtion velka on lähes triplaantunut, koulutustulokset ovat tippuneet maailman kärjestä keskikastiin, sosiaali- ja terveydenhuolto on rapautettu ja energiantuotannon osalta olemme muista riippuvaisia.


Naapurimaissamme asiat eivät ole menneet näin. Suomalaisen yhteiskunnan alamäkeä ei voida selittää ulkoisilla tekijöillä. Syy on vanhojen puolueiden kykenemättömyys hoitaa Suomen ja suomalaisten asioita. Kun politiikkaa ohjaa vallanhimo ja sulle-mulle -politiikka, niin tässä on tulos.


Puolen vuoden päästä käytävät vaalit ovat hetki, jolloin on mahdollista saada aikaan muutos nykypolitiikalle. Äänestäjillä on suuri valta ja vastuu. Eduskuntavaalikampanjan aikana Liike tulee esittämään kansalaisille ratkaisunsa, kuinka Suomi saadaan nousuun.


Liike Nyt on vaihtoehto vanhojen puolueiden politiikalle. Liike on muutos. Lähde mukaan osaksi muutosta pelastamaan Suomea. Hae Liikkeen ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin tästä.


Ställ upp som kandidat i riksdagsvalet 2023

Vi erbjuder ett alternativ till den traditionella politiken

Om ett halvår, söndagen den 2 april 2023, hålls riksdagsvalet. Den dagen står Finland inför stora förändringar.


Våra traditionella partier har varit oförmögna att driva igenom reformer och åtgärder för landets hållbara ekonomiska och sociala utveckling. Vi kan inte fortsätta på den här vägen. Vi måste rädda vårt land!


Under de senaste 15 åren har den ekonomiska tillväxten varit svag och statsskulden har så gott som tredubblats. Utbildningsresultaten har sjunkit från världsklass till mellannivå. Social- och hälsovårdstjänsterna har försämrats och när det gäller energiproduktion är vi beroende av andra.


I våra grannländer har trenden varit en annan. Den negativa utvecklingen i vårt samhälle kan inte förklaras genom att skylla enbart på yttre faktorer. En stor bidragande faktor är de traditionella partiernas oförmåga att ta hand om Finlands och finländarnas ärenden. En följd av ett politiskt upplägg som styrs av maktlystnad och ett tankesätt där man tryggar sin egen och kollegans rygg. Därmed blir slutresultatet inte bättre – tyvärr.


I kommande val efter ca. 6 månader finns det alla möjligheter att få en förändring tillstånd. En ny riktning och nya förfaringssätt. Väljarna har en stor makt och bär ett betydande ansvar. Under riksdagsvalskampanjen kommer Rörelse Nu att presentera åtgärder hur vi får vårt land tillbaka på fötter.


Vi erbjuder ett alternativ till den traditionella politiken. Vi är förändringen. Kom med och jobba för att rädda vårt land. Ställ upp som kandidat för Rörelse Nu genom att fylla i följande blankett.Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page