top of page

Ehdoton ei Porvoon päivystyksen alasajolle! / Ett klart nej till nedskärningen!


On muistettava, että viranhaltijoiden valmistelemat ehdotukset sekä tekstit tuodaan aina poliittisten päättäjien pöydälle ja näin päätökset ovat aina viime kädessä poliittisia.

Porvoon torilla kokoonnuttiin Porvoon sairaalan puolesta tänään aamupäivällä. Liike Nyt Itä-Uudenmaan valtuutetut, 1. varavaltuutettu sekä muita aktiivisia puolueen jäseniä oli myös paikalla keskustelemassa Porvoon sairaalan tulevaisuudesta.


Kun 2016 lakkautettiin Porvoon sairaalan synnytysosasto ei sen palauttamisesta ole edes keskusteltu tämän jälkeen. Mitä tapahtuisi, jos myös päivystys lakkautettaisi, olisiko Porvoon sairaala asemaltaan nk. terveyskeskus. Nähdäksemme kyseessä on jonkin asteinen alasajo ja tämä tapahtuu aikana, jolloin uuden Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tulisi pystyä huolehtimaan seitsemän kunnan asukkaiden hyvinvoinnista sekä terveydestä.


1.1.2023 palveluiden järjestämisvastuu siirtyy HUS-Yhtymälle, johon kuuluu Helsingin lisäksi kaikki Helsingin ympärillä olevat hyvinvointialueet ja HUS-Yhtymässä päätösvaltaa käytetään suhteessa asukasmääriin.


Helsinki on asukasmäärältään niin iso, että se katsoo voivansa isomman oikeudella viedä ympärillä olevia hyvinvointialueita, kuin pässiä narussa. Se ei ole oikein, eikä se ole kenenkään etujen mukaista, edes helsinkiläisten.


Porvoon sairaalan toimintoja tulisi pikemminkin lisätä, kuin kaventaa ja näin myös Itä-Uudenmaan vetovoima kasvaisi.


On muistettava, että viranhaltijoiden valmistelemat ehdotukset sekä tekstit tuodaan aina poliittisten päättäjien pöydälle ja näin päätökset ovat aina viime kädessä poliittisia.


Liike Nyt


Ett klart nej till nedskärningen av dejoureringstjänsterna!

Oavsett våra olika uppfattningar så är det partierna som i slutänden ger uttryck för den politiska viljan, även om förslagen och texterna utarbetas av tjänsteinnehavare. Här lönar det sig således att vara på sin vakt.

Idag på förmiddagen möttes vi på Borgå torg för att visa vårt stöd. På agendan var de nedläggningshotade dejoureringstjänsterna vid Borgå sjukhus. På plats var även välfärdsområdesfullmäktigeledamöterna och suppleanten från Rörelse Nu samt aktiva medlemmar ur Borgå lokalförening.


Inga diskussioner har förts gällande en återupptagning av förlossningstjänsterna efter det att förlossningsavdelningen stängdes år 2016. Vad skulle hända om även dejoureringen avslutas. Skulle det här innebära att Borgå sjukhus mer eller mindre skulle fungera som en sk. hälsostation för lokalbefolkningen.


Enligt vår tolkning verkar pågående process mer eller mindre som en nedtrappning av verksamheten. En kontroversiell målsättning med tanke på att vårt nya välfärdsområde har som uppgift att sköta om främjande av välfärd och hälsa för kommuninvånarna i våra sju kommuner.


Den 1 januari 2023 överförs ansvaret för att organisera tjänster till HUS-sammanslutningen. Till HUS-sammanslutningen hör Helsingfors och närliggande välfärdsområden. Beslutande rätten inom HUS-sammanslutningen fördelas enligt befolkningsmängden.


Befolkningsmängden i Helsingfors är så pass stor vilket leder till att man lätt hamnar i en situation där vi tvingas att spela efter Helsingfors noter. Det här är inte rättvist och det här ligger inte i någons intresse, inte ens helsingforsbornas.


Borgå sjukhus funktioner borde utökas snarare än minskas. Vilket också skulle leda till att Östra Nylands attraktionskraft ökar.


Oavsett våra olika uppfattningar så är det partierna som i slutänden ger uttryck för den politiska viljan, även om förslagen och texterna utarbetas av tjänsteinnehavare. Här lönar det sig således att vara på sin vakt.


Rörelse Nu


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page