top of page

EK-VAALIEHDOKKAAT 2023 / KANDIDATER I RIKSDAGS VALET 2023 – MARIA & RASMUS


Kansan ääni on se kaikista voimakkain ääni

Ryminällä politiikkaan mukaan lähteneet Liike Nytin energiset Maria v. Flittner ja Rasmus Lindroos ovat ehdolla EK-vaaleissa 2023 Uudellamaalla. Mikään ei muutu, jos mitään et muuta toteavat Maria ja Rasmus yhteen ääneen. He näkevät työnsä olevan vasta alkutaipaleella eikä tyytyväiseksi saa tulla ennen kuin rakkaan kotimaamme kehityssuunta on saatu muutettua.


Suomen menestys on murentunut viime vuosikymmeninä ja tätä negatiivista kehityssuuntaa ei voi katsoa vain sivusta. Vuosituhannen vaihteen jälkeen vetovastuussa Suomen taloudesta ja hyvinvoinnista pääministeripuolueen ominaisuudessa ovat olleet SDP, Keskusta ja Kokoomus. Näiden toimintaa ovat olleet tukemassa lähes kaikki muut puolueet ja näin jälkeen päin voimme todeta, että tulos on suorastaan ollut surkea.


Edustamamme Liike Nyt on vaihtoehto vanhojen puolueiden politiikalle. Meillä ideologiat eivät ohjaa, vaan perustamme päätökset tosiasioihin ja tutkittuun tietoon. Emme myöskään ole sidoksissa eturyhmiin ja olemme valmiita tekemään rohkeita uudistuksia ja tuomaan muutosta, jotta saamme talouden ja hyvinvoinnin jälleen kasvuun tuumivat Maria ja Rasmus taas yhteen ääneen.


Tässä muutamia esimerkkejä tavoitteistamme:

 • Muutos EU-politiikkaan

 • Rahat hoitoon, ei hallintoon

 • Sähköntuotanto omavaraiseksi

 • Yrittäjyys kannattavaksi

 • Oikeus turvallisuuteen – vauvasta vaariin

 • Valikoiva maahanmuutto

 • Ruoantuotanto kannattavaksi

 • Osallistavampaa politiikkaa

 • Loppu vallan väärinkäytölle

Tulemme avaamaan tavoitteiden taustoja lähitulevaisuudessa sekä kotisivuillamme, että videoiden muodossa. Haluamme myös luoda uskoa toisenlaiseen kehitykseen ja todeta että kansan ääni on se kaikista voimakkain ääni.


Maria & Rasmus


Folkets röst är den starkaste av alla röster

Maria v. Flittner och Rasmus Lindroos som med stormsteg engagerat sig politiskt ställer nu även upp i kommande riksdagsval 2023 i Nylands valkrets. Ingenting förändras om ingenting ändras säger Maria och Rasmus med en mun. De anser att deras målmedvetna arbete först påbörjats och att ingen känsla av tillfredsställes uppnås innan riktningen ändrats. Vad gäller utvecklingen i vårt kära hemland.

Under de senaste årtionden har landets framgång stagnerat, eller snarare sagt raserats. Den här negativa utvecklingen kan inte få fortsätta. Vi kan inte bara stå här och se på när riktningen konstant är nedåt. Från början av millenniet har huvudansvaret för Finlands ekonomi och välfärd burits av såväl Socialdemokraterna, Centern som Samlingspartiet som i tur och ordning ansvarat över statsministerposten. Deras arbete har stötts av så gott som alla övriga traditionella partier. Med facit på hand kan vi tyvärr konstatera att det goda resultatet uteblivit. Snarare kan vi anse det som förfärligt.


Partiet vi representerar m.a.o. Rörelse Nu för en politik som skiljer sig från det traditionella partiernas. Hos oss styr inga ideologier utan vi baserar våra beslut på fakta, forskning och studier. Vi har inga kopplingar till olika intressegrupper och vi är redo att genomföra djärva reformer som vänder på försvagningen av vår konkurrenskraft konstaterar Maria och Rasmus återigen med en mun.


Här följer några exempel gällande våra målsättningar:

 • En omläggning av den EU-styrda politiken

 • Pengarna till vård – ej till administration

 • Egenproducerad elenergi

 • Ett lönsamt entreprenörskap

 • Rätt till säkerhet – såväl barn som äldre

 • En selektiv invandring

 • En lönsam livsmedelsframställning

 • En mer inkluderande politik

 • Ett slut på maktmissbruk

Vi kommer att inom den närmaste framtiden öppna vad som ligger bakom våra målsättningar. Mer information om detta kommer att publiceras såväl på våra hemsidor som i Youtube. Vi vill också återuppbygga tron på en alternativ väg för utvecklingen i vårt land och till slut konstatera att - folkets röst är den starkaste av alla röster.


Maria & Rasmus
Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page