top of page

Lakiseminaari / Juridiskt seminarium

Lakiseminaari kunnanhallituksen, maankäyttöjaoston sekä rakennus- ja ympäristövaliokunnan jäsenille, varajäsenille sekä virkamiehille Nikkilän Sydämen aula-auditoriossa. Seminaarissa käsiteltiin maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä ja aiheen esittelijöinä toimivat oikeustieteen tohtorit Martti Häkkänen ja Vesa Majamaa.

Ei voi rakentaa ilman asemakaavaa ja poikkeuslupia ei tulisi myöntää politiikasta

Tänään poliitikot ja virkamiehet saivat todella paljon hyödyllistä tietoa, josta varmasti on apua päätöksenteossa jatkossa. Ehkä pääsemme pikkuhiljaa eroon lähinnä vihreiden ajamasta ”ei voi rakentaa ilman asemakaavaa ja poikkeuslupia ei tulisi myöntää politiikasta”

Järki edellä ja kuntalaisia kuunnellen.


Liike Nyt


PS. Kuva on otettu ruokailun yhteydessä, joten Rollella ei ole sikotautia, eikä minullakaan 😉

Juridiskt seminarium

Juridiskt seminarium i Nickby hjärtats aula-auditorium för kommunstyrelsens, markanvändningssektionens samt byggnads- och miljöutskottets medlemmar och ersättare samt tjänstemännen i nyckelroll.

Inget byggande utan detaljplaner och bevilja så lite undantagslov som möjligt

I seminariet behandlades markanvändnings- och bygglagens förordningar och det presenteras av juris doktorer Martti Häkkänen och Vesa Majamaa. En massa nyttig information som såväl politiker som tjänstemän drar nytta av. Kanske vi så småningom kan avstå från tankesättet ”inget byggande utan detaljplaner och bevilja så lite undantagslov som möjligt” Tankesättet som främst de gröna har gjort sig kända för.


På kommuninvånarens ärende där förnuftet styr.


Rörelse Nu


PS. Bilden är tagen i samband med måltiden, så Rolle har inte påssjuka och inte jag heller 😉


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page