top of page

Minoritet roten till många byggnadsproblem i SibboOpinion HBL 11.2.2022 /Rasmus Lindroos

En del av De Gröna partiets representanter har under flera år med hjälp av sina stöd- och intressegrupper såsom Finlands naturskyddsförbund, motarbetat Sibbobors önskemål om ett flexiblare byggande i våra vackra byar ute i glesbygden. Ett önskemål som vinner stöd bland alla andra partier frånsett De Gröna.


Förutom att De Grönas ledamot och medlem av byggnads- och miljöutskottet konsekvent motsätter sig godkännande av så gott som alla undantagstillstånd som behandlas av byggnads- och miljöutskottet har man nu valt att föra öppet krig mot enskilda familjer och deras val och drömmar.


Det är med bestörtning vi tagit del av nyheterna där det framgår att Finlands Naturskyddsförbund med hjälp av förbundets specialmedarbetare valt att besvära sig till Förvaltningsdomstolen i tre enskilda familjers fall där ärendet gäller ansöker om bygglov. Ett par avgörande om planeringsbehov och ett undantagslov som utskottet redan beviljat till förhoppningsfulla familjer. Beslut som är i linje med de rättigheter kommunerna tilldelades då markanvändings- och bygglagen reviderades år 2017.


Är det verkligen Naturskyddsförbundets uppgift att motarbeta enskilda familjers drömmar om ett boende på landsbygden bland ängar och skog? Speciellt i en situation som denna då det verkligen inte handlar om miljöfrågor eller miljöfostran? Föreningen motiverar bland annat sitt besvär med argument som likabehandling av markägare och äventyrande av en planerad samhällsstruktur. Frågor som i största grad tillhör byggnads- och miljöutskottet i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Självskrivna synvinklar för varje medlem av ifrågavarande organ.


Det är knappast den här typen av verksamhet ansedda företag såsom Lokal Tapiola, Lidl eller Gigantti med flera eftersträvat då man påbörjat samarbete med ifrågavarande förening? En förening som enligt sina hemsidor är till för att främja allmänhetens medvetenhet om miljöfrågor och att arbeta för miljöfostran.


Det finns ca 100 obehandlade byggnadsärenden i vår kommun och behandlingstiden har mer än fördubblats under en kort tid. En följd av De Grönas och Naturskyddsförbundets ovilja att böja sig för demokratiskt gjorda beslut i kombination med en del bångstyriga tjänstemän. Mer behövs det inte för att skapa motsättningar mellan invånare och beslutsfattare - tyvärr.


Frågan lyder. Hur långt får man gå med sin ideologi och sina subjektiva målsättningar och fortfarande uppleva att man agerar på ett demokratiskt och etiskt hållbart sätt? Tänker verkligen De Gröna med hjälp av Naturskyddsförbundet besvära sig över alla tillstånd som utskottet godkänner framöver? D.v.s. fortsatta trakasserier av såväl enskilda familjer som demokratiskt gjorda beslut.


Det är med stor häpnad och tungt hjärta vi följer med hur en del av våra politiska kolleger tillsammans med sina allierade kör sitt eget race. Ett race som drabbar många familjer i form av krossade drömmar om ett njutningsfullt liv ute på landsbygden.


Det är dags för De Gröna tillsammans med sina stödgrupper att tänka till och ta förnuftet till fånga.


Rasmus Lindroos

Kommunfullmäktigeledamot i Sibbo

Rörelse Nu

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page