top of page

NG8 Nikkilän kartanon keskus - Ehdotusvaihe / NG8 Nickby gårds centrum - Förslagsskedet

Nyt on palautteen annon aika!

Julkistamme perusteellisen selvityksen miksi emme tue tätä hanketta ennen lokakuun puoltaväliä. Selvitys julkistetaan kotisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa.


Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti 31.10.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi otsikolla ”NG8 Nikkilän kartanon keskus”.Liike Nyt kunnanvaltuutetut


Rasmus Lindroos, Roy Harkimo ja Maria v. Flittner


 

NG8 Nickby gårds centrum - Förslagsskedet

Dags att tycka till!

Vi kommer att publicera en grundlig redogörelse varför vi inte stöder detta projekt före mitten av oktober. Redogörelsematerialet kommer att publiceras på vår hemsida och i sociala medier.


Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 31.10.2022 per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi. Rubricera e-posten ”NG8 Nickby gårds centrum".Rörelse Nu kommunfullmäktigeledamöterna


Rasmus Lindroos, Roy Harkimo ja Maria v. FlittnerViimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page