top of page

Paikkajako ja luottamustehtävät - Platsfördelning förtroendeuppdrag

Tiedoksi kaikille. Neuvottelut on saatettu päätökseen tiettyjen luottamuspaikkojen osalta. Neuvotteluja oli yhteensä 5 kpl ja erittäin tiukkojen vääntöjen jälkeen saamme olla melko tyytyväisiä lopputulokseen.

Liike Nyt Sipoo – Rörelse Nu Sibbos valtuustoryhmä ehdottaa, että seuraavat henkilöt valitaan jäseniksi ja varajäseniksi meille neuvottelujen kautta annettuihin luottamuspaikkoihin 30.8.2021 olevassa valtuustokokouksessa.

Syksyn aikana käydään uudet neuvottelut jäljelle jääneistä paikoista ja lupaamme olla yhtä aktiivisia jatkossakin, niin pääsemme entistä laajemmalla porukalla tekemään päätöksiä myös muissa toimielimissä.

Terveisin Liike Nyt Sipoo – Rörelse Nu Sibbos valtuustoryhmän edustajat, Rolle (valtuustoryhmän puheenjohtaja), Maria ja RasmusPlatsfördelning förtroendeuppdrag


Till er kännedom. Förhandlingarna gällande förtroendeuppdrag är slutförda gällande vissa organ. Det blev totalt 5 tuffa förhandlingsrundor, men slutresultatet kan ur vår synvinkel anses rätt tillfredsställande.

Liike Nyt Sipoo – Rörelse Nu Sibbos fullmäktigegrupp föreslår att följande personer väljs som representanter i de förtroendeorgan och till de platser som tillhör oss. Baserat på förhandlingsresultatet.

Under hösten förs det nya förhandlingar gällande återstående platser och vi lovar att vara lika aktiva även i fortsättningen för att kunna säkerställa att det finns en tillräckligt bred representation av beslutsfattare även inom övriga beslutsorgan.

Med vänlig hälsning Liike Nyt Sipoo – Rörelse Nu Sibbos fullmäktigegrupps representanter, Rolle (fullmäktigegruppens ordförande) Maria och Rasmus


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page