top of page

Respektera invånarnas önskemål i samband med utvecklingen av Nickby

PRESSMEDDELANDE, 27.2.2022, FÅR PUBLICERAS


Det viktigaste vi har. Vår natur och våra invånare...

Kommunens planer på att förvandla Nickby gårds rekreationsområde (NG8 Detaljplan och detaljplaneändring) till en ny förort bör läggas på is.


Invånarna har i ett tidigt skede aktivt motsatt sig NG8-planerna för Nickby gårds rekreationsområde. En betydande mängd bestående av ca 1 500 personer har uttryckt sin oro gällande ifrågavarande detaljplan och en adress har överlämnats till beslutsfattarna med uppmaningen om att rekreationsområdet bör bevaras i sin helhet.


Att offra Nickby gårds unika rekreationsområde till fördel för ett nytt bostadsområde är varken i linje med en hållbar och ansvarsfull samhällsutveckling på naturens villkor, eller med de löften som i stort sett alla partier framfört i sina valprogram inför kommunalvalet 2021 - Hållbar utveckling på naturens och människornas villkor. Då man ytterligare tillägger en synvinkel d.v.s. enkäten om riktlinjerna för Sibbo. Där Sibboborna tagit kraftig ställning till att naturen är en viktig orsak till att bo i vår kommun, naturen bör respekteras inom beslutsfattningen och att över 1 000 kommuninvånare uttryckt sin motvilja. Är det nog svårt för beslutsfattarna att framför hållbara argument varför man inte böjer sig för det viktigaste vi har. Vår natur och våra invånare.


Förutom ovanstående saknar kommunen en även av det nya 2021 tillträdda kommunfullmäktige godkänd kommunstrategi. Hur Nickby och vår kommun utvecklas är i största grad en strategisk fråga och därför bör alla strategiska planer läggas på is tills den nya strategin godkänts av fullmäktige. Vikten av detta förstärks då man tillägger att ca 60% av kommunfullmäktigeledamöterna är nyinvalda, vilket innebär nya tankar och nya åsikter även ur ett strategiskt perspektiv.


Rörelse Nu genom sin fullmäktigegrupp uppmanar såväl tjänstemän som politiska kolleger att i enlighet med invånarnas önskemål förkasta ifrågavarande detaljplan. Däremot uppmanar vi den lokala förvaltningen att i rask takt ta fram en ny strategi och samtidigt utvärdera alternativa möjligheter vad gäller befolkningstillväxt i såväl Nickby som övriga delar av vår kommun. Nickby bör prioriteras högt.


Med andra ord - Rörelse Nu:s fullmäktigegrupp motsätter sig varken tillväxt i Nickby, eller övriga delar av kommunen. Det viktigaste för oss är en hållbar utveckling. En utveckling som baserar sig på ekologiska, ekonomiska, kulturella och socialt hållbara aspekter. Tyvärr uppfyller NG8-detaljplanen inte alla dessa.


Rörelse Nu / fullmäktigegrupp


Maria v. Flittner, Roy Harkimo och Rasmus Lindroos

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page