top of page

Valtuuston kokous / Fullmäktigemöte 3.10.2022


Senioripalvelut kuntoon!

Palvelutalo Elsiessä sijaitseva ravintola on jälleen vailla yrittäjää. Liike Nytin valtuustoryhmä tiedusteli viranhaltijoilta mitä on tehty tai tekeillä tilanteen korjaamiseksi.


Senioriystävällisessä kunnassa huolehditaan asiakkaistaan

Senioriystävällisessä kunnassa huolehditaan asiakkaistaan ja yksi tärkeimmistä hyvän elämän edellytyksistä on ruokailun ja sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen.

Oli mukava kuulla, että viranhaltijat ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja työstävät asiaa korkealla prioriteetilla.Seniortjänsterna bör säkerställas!

I en kommun där man uppskattar sina seniorer tar man även hand om sina klienter

Restaurangen i servicehemmet Elise är igen utan företagare. Idag ställde Rörelse Nu:s fullmäktigegrupp frågan till våra tjänstemän. Vad har man gjort, eller vad kommer man att göra för att korrigera situationen. I en kommun där man uppskattar sina seniorer tar man även hand om sina klienter. En av det viktigaste förutsättningar till ett bra liv är säkerställande av traktering och social växelverkan.


Det var hoppingivande att få höra att tjänstemännen inser allvaret och jobbar med högsta prioritet för att hitta en lösning inom det snaraste.


 

Opintovierailujen ja leirikoulujen mahdollistaminen sekä tukeminen

"Leirikoulut tarjoavat ikimuistoisia elämyksiä niin opiskelijoille kuin opettajillekin."

Leirikoulu on koulu tavallisen koulun ulkopuolella. Opetusta säätelevä lainsäädäntö, opetussuunnitelma ja opetuslautakunnan ohjeet mahdollistavat myös koulun ulkopuolisen opetuksen. Kuten opintovierailut ja leirikoulut. Opintovierailut ja leirikoulut tarjoavat hyvät mahdollisuudet käytännön tiedon hankkimiseen ja samalla eri toimijoihin tutustumiseen.


Pandemia-aika on ollut erityisen raskasta aikaa koululaisille sekä opettajille.


Siksi haluamme nyt pyytää sivistyksen virkamiehiä laatimaan suunnitelman, jolla sekä rohkaistaan että mahdollistetaan Sipoon kouluja tarjoamaan ikimuistoisia elämyksiä opintovierailujen ja leirikoulujen muodossa.


Kunta voisi esimerkiksi lainata tiloja tai tukea taloudellisesti, jotta kaikilla luokilla, niin halutessaan olisi mahdollisuus leirikoulun järjestämiseen.


Apurahaa voisivat hakea koulut, joiden toimintasuunnitelmaan sisältyy opintovierailut tai leirikoulut.


Kunnalle tämä lienee taloudellisesti melko vähäpätöinen satsaus, mutta merkitys yksilölle voi olla todella suuri.


Liike Nyt - Rörelse Nu valtuustoryhmä


(Aloitteen allekirjoitti yhteensä 26 valtuutettua - iso kiitos kollegoille tuesta!)


Fullmäktigemotion – Främjande och stödande av studiebesök och lägerskolor

Att delta i en lägerskola erbjuder minnesvärda upplevelser för såväl elever som vuxna. I bästa fall blir det ett minne för livet

En lägerskola är en skola utanför den vardagliga skolan. Lagstiftningen som reglerar undervisning, läroplanen och utbildningsstyrelsens riktlinjer möjliggör även undervisning utanför skolan. Som tex studiebesök och lägerskolor. Studiebesök och lägerskolor erbjuder goda möjligheter att förkovra sig i praktisk kunskap och samtidigt bekanta sig med olika aktörer.


Våra utbildningsenheter med sin personal och sina elever är en av dem som drabbats väldigt hårt av pandemin.


Därför vill vi nu uppmana våra tjänstemän inom bildningssektorn att bereda ett upplägg som såväl uppmuntrar som möjliggör att skolorna i Sibbo kan erbjuda minnesvärda upplevelser i form av studiebesök och lägerskolor. Det lilla extra som förgyller vardagen.


Kommunen kan bidra tex med utrymmen, men även med ett ekonomiskt bidrag för de skolor som vill möjliggöra en potentiell ”upplevelse för livet” till våra kära barn. Bidraget bör kunna sökas av de skolor vars verksamhetsplan innehåller studiebesök, eller lägerskolor.


För kommunen är det ur ett ekonomiskt perspektiv en marginell insats. Men betydelsen för den enskilda individen kan bli verkligt stor.


Liike Nyt – Rörelse Nu:s fullmäktigegrupp


(Motionen fick ett understöd av totalt 26 ledamöter - ett stort tack till våra kolleger!)

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page