top of page
DSC04198.jpg
liikenyt-sipoo.png

Mitä Liike Nytissä ja Sipoossa tapahtuu? 

Vad händer i Rörelse Nu och Sibbo?

kannatusjsen_understdsmedlem_logo-Max-Quality.jpg

Kannatusjäsen

Sipoon paikallisyhdistys voi ottaa kannattajajäseniksi yksityishenkilöitä ja yhteisöjä. Kannattajajäsenyys ei vaadi puoluejäsenyyttä ja on tarkoitettu henkilöille ja yhteisöille, jotka haluavat tukea järjestön tarkoitusta ja toimintaa.


Liittymällä Liike Nyt Sipoon kannattajajäseneksi olet mukana edistämässä paikallisjärjestön tavoitteita. Liike Nyt perustettiin muuttamaan päätöksentekoa niin, että yhteisiin asioihin vaikuttaminen ja niistä päättäminen olisi mahdollisimman helppoa. Ajatus Liikkeestä syntyi yksinkertaisesta kysymyksestä: Miten meitä kaikkia koskevia päätöksiä voisi tehdä paremmin?


Vastaus on vuorovaikutus ja joukkoistaminen. Ihmisten avoin vuoropuhelu on avain parempaan päätöksentekoon. Sipoolaiset täytyy saada mukaan miettimään ratkaisuja heitä itseään koskeviin asioihin ja päättäjien tulee edistää kuntalaisten tahtoa.
Liity kannattajajäseneksi, sillä Liike Nyt Sipoo on kuntalaisten ja paikallisyhteisöjen asialla nyt ja aina.

 

Kannattajajäsenmaksu on 20 euroa ja maksun voi suorittaa Liike Nyt Sipoo ry:n tilille: FI89 5358 0620 4804 80. 


Saaja: Liike Nyt Sipoo ry.
Tilinumero: FI89 5358 0620 4804 80
Viestikenttä: KANNATUSJÄSEN – ETUNIMI SUKUNIMI – S-POSTIOSOITE

Kiitos tuestasi!


Kannatusjäsen saa halutessaan myös jäsenviestinnän blogipäivitysten muodossa. Tilaa etusivulta!

Understödsmedlem

Lokalföreningen i Sibbo kan ta som understödsmedlemmar personer och samfund. Som understödsmedlem krävs ej partimedlemskap. Understödsmedlemskapet är avsett för personer och samfund som vill stöda lokalföreningens avsikt och verksamhet.


Som understödsmedlem i Sibbo är du med om att främja lokalföreningens verksamhet. Rörelse Nu skapades för att få igenom en förändring inom den politiska beslutsfattningen. Vi strävar efter en öppen dialog med invånarna och ett smidigare beslutsfattande.


Invånarna bör ges större möjlighet att påverka i gemensamma viktiga frågor. Tanken om att grunda Rörelse Nu uppstod genom en enkel frågeställning. På vilket sätt kan vi göra bättre beslut i ärenden av gemensamt intresse.


Svaret på frågan lyder: en öppen dialog och genom att främja medborgarnas delaktighet i beslutfattningsprocessen. Sibboborna måste ha möjlighet att delta och ta beslut i viktiga frågor som berör gemenskapen.


Anslut dig som understödsmedlem redan idag. Rörelse Nu är på den lokala invånarens och samfundets ärende nu och alltid.
Avgiften som understödsmedlem är 20 Euro och kan betalas in på Liike Nyt Sipoo ry. Rörelse Nu Sibbo rf. konto: 
FI89 5358 0620 4804 80.


Mottagare: Liike Nyt Sipoo ry – Rörelse Nu Sibbo rf.
Kontonummer: FI89 5358 0620 4804 80
Meddelande: UNDERSTÖDSMEDLEM – FÖRNAMN EFTERNAMN – EPOST

Tack för ditt understöd!


Som understödsmedlem kan du även beställa på vår medlemskommunikation i form av våra blogginlägg. Beställ på framsidan!

kannatusjsen_understdsmedlem_logo-Max-Quality.jpg
bottom of page