top of page
DSC04198.jpg

Sinulle on viesti.

Meddelande till dig.

About
liikenyt-kaiku-color.png

Tilaa Kaiku-uutiset s-postiisi!

Beställ Ekot-nyheter till din e-post!

Kiitos - Tack

Liike Nyt - Sipoo

Liike Nyt Sipoo - Rörelse Nu Sibbo on uudenlaista, avointa poliittista toimintakulttuuria toteuttava Liike Nytin paikallisyhdistys.

Keskeisiä arvojamme ovat:

 • avoin vuorovaikutus kuntalaisten kanssa

 • asioiden käsittely ja kommentointi sivuillamme myös vaalien välissä

 • nettiparlamentin kautta kuntalaisten tuntojen peilaus

 • yrittäjyyden kautta elinvoiman rakentaminen kuntaamme

 • tiukan kulukurin toteutus kunnan toiminnassa

 • kuntaviihtyvyyden parantaminen

 • (sis. harrastusmahdollisuudet)

 • ja kuntapalveluiden laadukkuuden varmistus

kannatusjsen_understdsmedlem_logo-Max-Quality.jpg

Rörelse Nu - Sibbo

​Liike Nyt - Rörelse Nu Sibbo, lokalföreningen som är med och skapar en ny politisk kultur, där öppenhet står i fokus.


Centrala värderingar för oss:

 • föra en öppen dialog med kommuninvånare

 • föra debatt och kommunikation på vår webbplats även mellan valen

 • beakta lokalbefolkningens åsikter bl.a. med hjälp av ”nätparlamentet”

 • tillväxt och välfärd med hjälp av en sund företags- och entreprenörsstrategi

 • strikt kostnadskontroll och en fungerande ekonomi

 • en förbättrad trivsel bland kommuninvånarna (inkluderar möjligheter till hobbyverksamhet) och att säkerställa att det erbjuds tjänster av hög kvalitet

kannatusjsen_understdsmedlem_logo-Max-Quality.jpg

Nettiparlamentti

Demokratian joukkoistaminen on käynnissä. Liike Nyt ja Sipoon paikallisyhdistys ajaa poliittisen järjestelmän ja kulttuurin muutosta. Haluamme antaa mahdollisuuden kuntalaisille vaikuttaa esim. omalta kotisohvalta kaikille tarkoitetun Nettiparlamentin kautta.

 

Käytä joko selaimessa tai lataa appi.

google-play-badge.png
appstorelogo.png

Nätparlamentet

Liike Nyt - Rörelse Nu Sibbos lokalförening arbetar för ett nytt politiskt upplägg och en ny kultur, där diskussionsunderlagen är tillgängliga för alla. Där beslutsfattarna lyssnar på kommuninvånarna och där besluten baserar sig på kunskap och förnuft. Med hjälp av vår Nätparlaments-plattform har vi gjort det möjligt för var och en att ta del, i så väl diskussioner, som beslutsfattande från din egen vardagsrumssoffa.

Använd på nätet eller ladda ner appen.

google-play-badge.png
appstorelogo.png
Heart & Hands
Paikallisuus on tärkeä arvo
#sipoon-saaristo
Contact
bottom of page